Συχνές Ερωτήσεις

Στη ενότητα Συχνές Ερωτήσεις του NoFakeNews θα βρείτε ερωταπαντήσεις σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση και τις λειτουργίες της πλατφόρμας, και όχι μόνο. Πλοηγηθείτε μέσα από τις ενότητες, εξερευνήστε τις ερωτήσεις που σας ενδιαφέρουν και δείτε τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Διαβάστε τους όρους χρήσης του «NoFakeNews» εδώ.

 

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου του «NoFakeNews» εδώ.

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το «NoFakeNews» πατώντας εδώ  

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ναι, το NoFakeNews συλλέγει Δεδομένα δικά σας, μόνο σε περίπτωση που εσείς έχετε αποδεχτεί να μας τα παραχωρήσετε και να τα μοιραστείτε μαζί μας.

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε,

 • Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ηλικία, φύλο)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση)
 • Στοιχεία δραστηριότητας (π.χ. επάγγελμα)
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. IP). Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την Πολιτική Cookies.
 • Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης
 • Δεδομένα εκπαίδευσης 

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων – όπως πληροφορίες σχετικά, τις πολιτικές σας απόψεις, τη θρησκεία, την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό – εκτός αν εσείς επιλέξετε να παράσχετε τέτοιες πληροφορίες (π.χ. στο περιεχόμενο της απάντησής σας σε σχόλιο επί των άρθρων μας)

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για να:

 • επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση αποριών σας
 • καταχωρήσετε σχόλια σας στα άρθρα μας
 • δημοσιεύσετε κάποια αγγελία σας
 • διεξάγουμε έρευνα ικανοποίησης των αναγνωστών μας
 • κάνουμε προώθηση προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας
 • κάνουμε αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας
 • σας ειδοποιούμε μέσω ειδοποιήσεων “push” για νέα μηνύματα ή ενημερωμένο περιεχόμενο
 • διαχειριστούμε τον ιστότοπο και τις συνδεόμενες εφαρμογές
 • εξάγουμε συμπεράσματα από ψηφοφορίες και γενικότερα στοιχεία για ερευνητικούς ή στατιστικούς λόγους
 • διεξάγουμε διαγωνισμούς και να ανακοινώσουμε και να αποδώσουμε τα δώρα στους νικητές
 • εξετάσουμε τα βιογραφικά σας στοιχεία για την πλήρωση θέσεως εργασίας στην Εταιρεία μας
 • αναλύσουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στους ιστότοπους
 • διαφημιστείτε από εμάς (αφορά φυσικά πρόσωπα)
 • σας προσφέρουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας
 • να θυμόμαστε τι έχετε ήδη διαβάσει ώστε σε κάθε επίσκεψη να προτείνουμε κάτι καινούργιο
 • να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησής σας

Οι συνεργάτες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

 • να τηρούν εχεμύθεια
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας
 • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR)

Τα Δεδομένα σας τηρούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.
Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.
Τα Δεδομένα λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια εξ αυτών.
Τα Δεδομένα συνδρομής σας τα τηρούμε για όσο χρόνο είστε συνδρομητές των υπηρεσιών μας και για όσο χρόνο υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση μας για τη διατήρηση τους ή και νομική αξίωση καταβολής του τιμήματος.
Για το χρόνο διατήρησης των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας.
  Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων.
  Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών Δεδομένων σας και τη συμπλήρωση ελλιπών (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης αποστολής των εκδόσεων μας), ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.
  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
  Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
  Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
  Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή  του αιτήματος σας στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της privacy @kathimerini.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις  16/01/2024

Εφόσον πιθανολογείται προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας της «Καθημερινής», τότε η εταιρεία έχει εκ του νόμου το δικαίωμα να στραφεί κατά του παραβάτη στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Οι παραβάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ν. 2121/1993 στο άρθρο 66 προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 – 15.000 €, πλέον της χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης που ορίζει το άρθρο 65 σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Πέραν αυτών, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) σε σχέση με την παράνομη διάθεση περιεχομένου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ στο διαδίκτυο και να επιτύχει την άμεση απομάκρυνση ή τη διακοπή πρόσβασης στο περιεχόμενό της ανάλογα με τις περιστάσεις. Σημειώνεται, ότι η μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις τις ΕΔΠΠΙ επισύρει στον παραβάτη πρόστιμο 500 – 1000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

H εταιρεία έχει προσφύγει με επιτυχία ενώπιον της ΕΔΠΠΙ (απόφαση 66/2022) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου του «NoFakeNews», που παρανόμως είχε αναπαραχθεί από τον παραβάτη, ο οποίος για να αποφύγει την επιβολή προστίμου το διέγραψε.

Πνευματική ιδιοκτησία είναι το αποκλειστικό δικαίωμα που αποκτά ο δημιουργός ενός πνευματικού έργου πάνω σε αυτό. Το περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι διττό και διακρίνεται στο δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού προς το έργο του (ηθικό δικαίωμα).

Συνεπώς, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επιτρέπει στον δημιουργό του πνευματικού έργου να το εκμεταλλευτεί, προκειμένου να καρπωθεί οικονομικά οφέλη από την αξιοποίησή του, να διεκδικήσει την πατρότητα του έργου του και να το προστατεύσει από τυχόν παράνομες ενέργειες τρίτων, όπως αλλοίωση, τροποποίηση ή διασκευή.

Μπορείτε να:

 • Δείτε το περιεχόμενο του «Nofakenews» για προσωπική σας χρήση σε οποιαδήποτε συσκευή που είναι συμβατή με τον ιστότοπό μας (π.χ. σταθερός ή φορητός υπολογιστής, smartphone, tablet ή άλλη φορητή συσκευή σας).
 • Εκτυπώστε μεμονωμένα αντίγραφα άρθρων σε χαρτί αυστηρά για προσωπική σας χρήση, όχι όμως να τα διανείμετε σε τρίτους.
 • Μοιραστείτε περιεχόμενο της «Καθημερινής» μέσω των εργαλείων κοινής χρήσης που εμφανίζονται στο εκάστοτε άρθρο.

Επιτρέπεται η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων νομίμως δημοσιευμένου περιεχομένου ττου «Nofakenews» για την υποστήριξη της γνώμης εκείνου που παραθέτει ή την κριτική της γνώμης του άλλου, εφόσον η παράθεση των αποσπασμάτων αυτών είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού (π.χ. συντάκτη, αρθρογράφου, φωτογράφου κλπ.) όπου αναγράφεται ή αναφέρεται και του εκδότη, δηλαδή του «Nofakenews».

Απαγορεύεται απολύτως η χωρίς έγγραφη άδεια, αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή (εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τα εργαλεία κοινής χρήσης που διαθέτουμε), φόρτωση, αναφόρτωση, διανομή, έκδοση, πώληση, εκμίσθωση, παρουσίαση στο κοινό, δημόσια εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση ή διασκευή του περιεχομένου του «Nofakenews».

Για διαφημίσεις και εμπορικές προτάσεις στην ιστοσελίδα του «Nofakenews», μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εδώ.