Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών σε υψηλόβαθμες εταιρικές θέσεις

woman

Advertisement

Ενισχύεται τα τελευταία χρόνια, έστω και με χαμηλούς ρυθμούς, το ποσοστό των γυναικών που αναλαμβάνουν υψηλόβαθμες θέσεις και στις ελληνικές επιχειρήσεις.

ADVERTISING

Η 19η Νοεμβρίου έχει θεσπιστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το 2014 με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με έρευνα της ΙCAP CRIF, το 2023, σε σύνολο των 51.140 επιχειρήσεων που εξέτασε η μελέτη, το 25,9% (13.236 εταιρείες) διευθύνεται από γυναίκες ανώτατα στελέχη. Το ποσοστό διείσδυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας εμφανίζεται φέτος οριακά αυξημένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα πέρσι. Σημειώνεται ότι το 2022 το ποσοστό είχε εμφανίσει οριακή μείωση κατά -0,3 μονάδες έπειτα από 7 ανοδικά έτη θετικών μεταβολών. Συνολικά Κατά την περίοδο 2015-2023 το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις του ελληνικού εταιρικού τομέα, εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες εντοπίζεται, σύμφωνα με την έρευνα ,στις πολύ μικρού και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες, το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής εντοπίζεται στις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκατ. ευρώ (27,4%) και με αριθμό απασχολούμενου προσωπικού μικρότερο των 10 ατόμων (27,1%). Καθώς αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και αριθμού απασχολουμένων), το ποσοστό συμμετοχής εκείνων που διοικούνται από γυναίκες μειώνεται.

Παρατηρώντας τις «Top 500» επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες – ανώτατα στελέχη, διαπιστώνεται ότι το 60% εξ αυτών αφορά σε εταιρείες με κύκλο εργασιών από 10 εκατ. έως 50 εκατ. Ακολουθεί η κατηγορία επιχειρήσεων με πωλήσεις μεταξύ 2 εκατ. ευρώ και 10 εκατ. ευρώ αποσπώντας μερίδιο 25,0%.

Υψηλές επιδόσεις

Σημαντικό συμπέρασμα της έρευνα ήταν πάντως πως η ομάδα των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες παρουσίασε σημαντική αύξηση στις συνολικές πωλήσεις κατά 23,1% το 2021 έναντι του 2020 ενώ το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε ελαφρώς μικρότερη αύξηση (20,7%) την ίδια χρονική περίοδο. Παράλληλα, τόσο το σύνολο των εταιρειών του δείγματος όσο και η ομάδα των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες πέτυχαν κατακόρυφη αύξηση της κερδοφορίας τους.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή παρατηρείται ότι τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης εταιρειών στις οποίες δραστηριοποιούνται γυναίκες σε ανώτατες θέσεις, εντοπίζονται:

  • στα Νησιά του Ιονίου (28,8%)
  • στα Νησιά του Αιγαίου (27,5%)
  • στην Κρήτη (27,3%)
  • στη Μακεδονία (26,4%)
  • στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (25,7%).

Το μικρότερο ποσοστό διείσδυσης εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες εντοπίζεται στη Θράκη (22,0%). Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες (57,3%) έχει έδρα στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας, ενώ οι περισσότερες βρίσκονται στην Αττική.

Σε εμπόριο και τουρισμό

Εξετάζοντας ανά κλάδο δραστηριότητας παρατηρείται πως το μεγαλύτερο μερίδιο εκείνων που διοικούνται από γυναίκες ανήκουν στον κλάδο του Τουρισμού (30,7%) Ακολουθεί ο κλάδος του Εμπορίου με μερίδιο 26,9% και έπεται ο ευρύτερος κλάδος των Υπηρεσιών με 25,1%.

Όσον αφορά στο δείγμα των 500 μεγαλύτερων εταιρειών, διαπιστώνεται ότι το 44,4% εξ αυτών δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου, ενώ ακολουθεί ο Βιομηχανικός κλάδος με αντίστοιχο μερίδιο 27,0%. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόνο το 5,6% των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Advertisement

Δείτε επίσης

Advertisement

ADVERTISEMENT​

Advertisement

Advertisement