Διαδικασίας έξωσης ενοικιαστή

eviction of tenant

Advertisement

Του Ηρακλή Κουζούλογλου*

Το φαινόμενο όπου ο ενοικιαστής δεν πληρώνει ενοίκιο είναι πολύ συχνό τα τελευταία έτη στη χώρα μας.

Το δικηγορικό γραφείο Ηρακλής Κουζούλογλου και Συνεργάτες σας συμβουλεύει για τον χρόνο και το κόστος της διαδικασίας έξωσης ενοικιαστή.

Τα αιτία αποδίδονται στην οικονομική κρίση, ωστόσο υπάρχουν και πολλοί στρατηγικοί απατεώνες που κατά συνήθεια νοικιάζουν ένα σπίτι ή μια επαγγελματική στέγη με σκοπό να μη πληρώνουν ενοίκιο ή να πληρώνουν ότι ποσό αυτοί θέλουν, ανεξαρτήτως του συμφωνημένου ενοικίου.

Ο ιδιοκτήτης σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια μισθωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας της δυστροπίας του ενοικιαστή με αποτέλεσμα τη δική του οικονομική βλάβη.

Πέραν όμως των οφειλόμενων ενοικίων, ένα επιπλέον σημείο, το οποίο δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση είναι η σώρευση από τους ενοικιαστές επιπλέον χρεών, όπως  κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.  Έτσι, οι ιδιοκτήτες καλούνται προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το ακίνητό τους, να αποπληρώσουν το ως άνω χρέος και αυτό οδηγεί τους ιδιοκτήτες σε αδιέξοδο.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα εκ του νόμου να επιλέξει δύο διαφορετικές διαδικασίες έξωσης:

  • την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων και
  • την άσκηση αγωγής για την απόδοση του μισθίου και την πληρωμή των μισθωμάτων.

Η διαδικασία της έξωσης απαιτεί κόστος για τον ιδιοκτήτη, αλλά αποτελεί αναγκαία οδό για να επανακτήσει νόμιμα τη χρήση του ακινήτου του. Ο χρόνος που απαιτείται ορίζεται σε λιγότερο από δύο μήνες καθώς η διαδικασία είναι σύντομη μέσω της αίτησης για διαταγή έξωσης (διαταγή αποδόσεως μισθίου) στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Παρακάτω, θα ακολουθήσει μια εκτενής ανάλυση των βασικότερων γνωρισμάτων κάθε διαδικασίας, καθώς και των προϋποθέσεων αυτών.

Τα βήματα που ακολουθούνται στη διαδικασία έξωσης ενοικιαστή (συνοπτική παρουσίαση)

  1. Αποστολή εξωδίκου

Η αποστολή γίνεται με δικαστικό επιμελητή στο οποίο ο ενοικιαστής καλείται να καταβάλει τα οφειλόμενα ενοίκια εντός ορισμένης προθεσμίας.

Σημειώνεται, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ενοικιαστής συμβιβάζεται και πληρώνει τα ενοίκια φοβούμενος τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν καταβάλει η διαδικασία για την έξωση προχωράει ως ακολούθως:

  1. Έκδοση Διαταγής αποδόσεως χρήσης μισθίου (Διαταγή Έξωσης Ενοικιαστή)

Η εν λόγω διαταγή εκδίδεται σύντομα σε περίπου δύο εβδομάδες και διατάσσει τον ενοικιαστή να παραδώσει τη χρήση στον ιδιοκτήτη. Παράλληλα με τη διαταγή αυτή μπορούν να διεκδικηθούν τα οφειλόμενα ενοίκια καθώς και δαπάνες ύδρευσης και ηλεκτρισμού που ενδέχεται να μην έχει πληρώσει ο ενοικιαστής. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ενοικιαστής υποχωρεί και παραδίδει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη, άλλως θα πρέπει να επιδιωχθεί αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης.

  1. Αναγκαστική έξωση

Σε αυτή την περίπτωση ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει σε έξωση χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του ενοικιαστή και ο ιδιοκτήτης αλλάζει κλειδαριά στο ακίνητο (κατοικία ή επαγγελματική στέγη) στερώντας νόμιμα από τον ενοικιαστή την πρόσβαση.

Το κόστος της διαδικασίας ποικίλει αναλόγως των βημάτων που θα ακολουθηθούν καθώς και αναλόγως του ποσού του ενοικίου που έχει συμφωνηθεί το οποίο καθορίζει τη αρμοδιότητα του δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο)

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί του εδώ.

*Ειδικός συνεργάτης NoFakeNews.gr, Δικηγόρος Kouzouloglou & Associates.

Advertisement

Δείτε επίσης

Advertisement

ADVERTISEMENT​

Advertisement

Advertisement